Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
spot_img
Trang chủLuật sư Tư vấnLuật sư tư vấn Thừa KếĐiều kiện để di chúc bằng miệng hợp pháp?

Điều kiện để di chúc bằng miệng hợp pháp?

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc bằng miệng được coi là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
  • Người lập di chúc là người từ 15 đến dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ
  • Người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 • Nội dung di chúc: Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Hoàn cảnh lập di chúc: Người lập di chúc phải trong hoàn cảnh bị cái chết đe doạ và không thể lập di chúc bằng văn bản.
 • Phải có người làm chứng: Di chúc bằng miệng phải được tuyên bố trước ít nhất 02 người làm chứng, người làm chứng không phải là các đối tượng sau:
  • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
  • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
  • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
 • Thể hiện nội dung di chúc: Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.
 • Chứng thực di chúc: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
 • Hiệu lực của di chúc: Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm