Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhQuyền khởi kiện người quản lý công ty của cổ đông

Quyền khởi kiện người quản lý công ty của cổ đông

 1. Căn cứ pháp lý
 • Luật doanh nghiệp 2014
 1. Luật sư tư vấn:

Căn cứ khoản 18 điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 khái niệm người quản lý trong công ty cổ phần gồm:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 • Thành viên Hội đồng quản trị;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; và
 • Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người quản lý trong Công ty cổ phần có nghĩa vụ:

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thẩm quyền được giao theo các văn bản quản lý, điều hành nội bộ.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;
 • Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Căn cứ điều 161 Luật doanh nghiệp 2014, thì Cổ đông sở hữu ít nhất 1% cổ phần liên tục trong 6 tháng có quyền nhân danh công ty hoặc tự cá nhân khởi kiện trách nhiệm dân sự (ví dụ: buộc thực hiện hành vi nhất định, không được thực hiện một hành vi nhất định hoặc bồi thường thiệt hại), khi người quản lý công ty:

 • Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty như nêu trên;
 • Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 • Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các khoản chi phí liên quan tới việc khởi kiện trong trường hợp yêu cầu khởi kiện được chấp thuận được tính vào chi phí của Công ty.

________________

Trường hợp cần tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Miễn Phí vui lòng liên hệ:

Công ty Luật CMA

Địa chỉ: 135 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline/zalo: 0986.057.998 (Luật sư Lê Bá Châu)

Email: CongtyluatCMA@gmail.com

Luật sư – Tư vấn – Tranh Tụng – Sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm