Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhChi nhánh có được ký hợp đồng không?

Chi nhánh có được ký hợp đồng không?

I. Cơ sở pháp lý

 • Bộ Luật Dân sự năm 2015
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014
 • Luật Thương mại năm 2005

II. Luật sư tư vấn

 1. Chi nhánh là gì?
 • Theo Điều 84 Bộ Luật Dân sự năm 2015: “Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân; Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân”.
 • Theo khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.
 1. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh

a. Quyền của chi nhánh:

 • Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.
 • Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật này.
 • Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.
 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b. Nghĩa vụ của chi nhánh:

 • Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.
 • Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 1. Chi nhánh có được ký hợp đồng không?
 • Chi nhánh không có tư cách pháp nhân mà chỉ hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp, do đó chi nhánh không thể nhân danh chính mình ký kết các loại hợp đồng kinh tế.
 • Tuy nhiên, chi nhánh có thể ký kết các hợp đồng kinh tế trong phạm vi ủy quyền của doanh nghiệp đối với người đứng đầu chi nhánh (ủy quyền bằng văn bản).
 • Ngoài ra, chi nhánh cũng có thể ký các loại hợp đồng nội bộ trong phạm vi quyền của chi nhánh như: hợp đồng lao động, hợp đồng thuê trụ sở,…
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm