Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhChế tài khi không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường...

Chế tài khi không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 thì “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Như vậy, Việc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông được xem là nghĩa vụ phải làm đối với công ty cổ phần. Vì thế nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên không được triệu tập đúng thời hạn quy định, công ty cổ phần có thể bị xử phạt theo các quy định sau:

– Đối với công ty cổ phần (không đại chúng), theo quy định Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định; Ngoài ra công ty còn sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định đối với hành vi vi phạm.

– Đối với công ty đại chúng, theo quy định Khoản 12 điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP, sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, doanh nghiệp cần lưu ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm họp một lần đúng theo quy định pháp luật. Trong trường hợp doanh nghiệp cần gia hạn thời gian họp thì phải gửi công văn xin gia hạn cho Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh/thành phố, nhưng thời gian gia hạn không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm