Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhThành lập doanh nghiệpNgười đại diện theo uỷ quyền của tổ chức góp vốn thành...

Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp

Công ty Luật CMA - Hotline: 0986.057.998 - 0944.296.698

I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 47/2021/NĐ-CP

II. Luật sư tư vấn

 1. Theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020: tổ chức có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau:
 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.
 1. Tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp phải có người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp. Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức phải là cá nhân được uỷ quyền bằng văn bản, nhân danh tổ chức quản lý phần vốn góp, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định.
 2. Số lượng người đại diện theo uỷ quyền:

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

 • Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;
 • Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.
 • Trường hợp tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp tổ chức không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
 • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được văn bản.
 1. Tiêu chuẩn, điều kiện của người đại diện theo uỷ quyền:
 • Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Tổ chức góp vốn là doanh nghiệp nhà nước không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác;
 • Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
 1. Trách nhiệm của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức
 • Người đại diện theo ủy quyền nhân danh tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.
 • Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức cử đại diện.
 • Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước tổ chức cử đại diện do vi phạm trách nhiệm trên. Tổ chức cử đại diện chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tại Hải Phòng của Luật sư CMA:

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề, hỏi đáp pháp lý liên quan tới việc đăng ký thành lập Doanh nghiệp tại Hải phòng
 • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan tới thủ tục thành lập Doanh nghiệp tại Hải Phòng
 • Đại diện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ thành lập Doanh nghiệp tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
 • Nhận kết quả và trả kết quả Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Hải Phòng trực tiếp cho khách hàng.
 • Hỗ trợ, tư vấn các công việc cần thiết sau khi thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng.
 • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 03-05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm