Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhSo sánh Chi nhánh hạch toán độc lập và Chi nhánh hạch...

So sánh Chi nhánh hạch toán độc lập và Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Chi nhánh: là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Giống nhau:

 • Về nhân sự, cơ cấu tổ chức nhân sự: Theo quy định chung của Công ty; Hợp đồng lao động do người đại diện theo pháp luật của Công ty ký với từng người lao động hoặc người đại diện của chi nhánh ký theo ủy quyền …
 • Vốn, tài chính, tài sản: Thuộc sở hữu của Công ty
 • Kết quả kinh doanh: Kết quả kinh doanh của chi nhánh là kết quả kinh doanh của Công ty
 • Ngành nghề kinh doanh: Phù hợp, đúng với ngành nghề kinh doanh của Công ty
 • Thuế Giá trị gia tăng (VAT): Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty

Khác nhau:

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

 • Toàn bộ số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí được chuyển về Công ty để hạch toán chung;
 • Nộp thuê: Công ty tổng hợp, thống kê và nộp thuế chung của chi nhánh và Công ty
 • Hồ sơ hạch toán, kê khai: Là một phần số liệu hồ sơ của Công ty
 • Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.

Chi nhánh hạch toán độc lập:

 • Xác định thuế: Chi nhánh Xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế
 • Chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động của Chi nhánh. Nghĩa vụ thuế của chi nhánh không gồm hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi nhánh khác trong củng công ty.
 • Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,…
 • Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm