Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủluật sư hải phòngDi chúc viết tay có phải công chứng?

Di chúc viết tay có phải công chứng?

Luật sư CMA - HOTLINE: 0986057998 - 0944296698

“Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết” (Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015).
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì di chúc phải lập thành văn bản; trường hợp không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc bằng miệng. Trong trường hợp di chúc viết tay có phải công chứng không, Luật sư CMA tư vấn như sau:

Điều 628 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, di chúc bằng văn bản bao gồm:

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Như vậy, luật không bắt buộc di chúc phải công chứng, chứng thực. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc để đảm bảo tính hợp pháp của di chúc. Công chứng di chúc là việc công chứng viên chứng nhận di chúc là hợp pháp cả về hình thức lẫn nội dung. Còn chứng thực di chúc chú yếu là chứng nhận sự việc, hình thức của di chúc, không đề cập đến nội dung.

Trường hợp nếu di chúc bằng văn bản mà không muốn đi công chứng hay chứng thực thì bố bạn có thể lập di chúc không có người làm chứng hoặc di chúc có người làm chứng, cụ thể:

  • Nếu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.
  • Nếu người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Điều 632 Bộ luật dân sự quy định mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau:

  • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
  • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
  • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Như vậy, luật không bắt buộc di chúc bằng văn bản phải công chứng, chứng thực. Người lập di chúc phải tự viết hoặc tự đánh máy và tự ký vào bản di chúc, nếu người lập di chúc không tự mình viết hoặc đánh máy được có thể nhờ người khác viết hoặc đánh máy, nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng.

Dịch vụ tư vấn thừa kế tại hải phòng của Luật sư CMA:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan, thu thập hồ sơ, tài liệu;
 • Soạn thảo di chúc;
 • Đại diện thực hiện các thủ tục mở thừa kế;
 • Nhận, trả kết quả công chứng, chứng thực di chúc.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm