Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhChia doanh nghiệpThủ tục chia doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Thủ tục chia doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần (CTCP) có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

 

 1.  Căn cứ pháp lý.
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 47/2021/NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 1. Luật sư tư vấn.

2.1 Thủ tục chia Công ty TNHH và công ty cổ phần.

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia doanh nghiệp thông qua quyết định chia doanh nghiệp theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định chia doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia doanh nghiệp. Quyết định chia doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chia doanh nghiệp nêu trên.

Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

2.2 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được hình thành sau khi chia

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Nghị quyết chia công ty;
 • Bản sao chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.

2.3 Thời hạn giải quyết: 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

2.4 Hậu quả pháp lý khi chia doanh nghiệp.

 • Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.
 • Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh.
 • Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ CMA:

 • Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện chia doanh nghiệp;
 • Soạn thảo và tư vấn hồ sơ chi tiết để thực hiện việc chia doanh nghiệp;
 • Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cho các doanh nghiệp được chia tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp được chia sau khi thành lập.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm