Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhSố lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần. Là cơ quan có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Có thể thấy Hội_đồng_quản_trị là cơ quan quan trọng trong cơ cấu công ty cổ phần. Do đó, số lượng thành viên của Hội đồng quản trị cũng bị hạn chế theo quy định pháp luật.


Theo Khoản 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:
“Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.”
➡️Như vậy, số lượng thành viên công ty sẽ được Điều lệ công ty quy định chi tiết. Nhưng đảm bảo tối thiểu có 03 thành viên và tối đa là 11 thành viên.
⚠️⚠️Ngoài ra, Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 quy định:
“ 2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.
3. Công ty đại chúng cần hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.”
➡️ Như vậy, đối với công ty cổ phần là công ty đại chúng thì pháp luật còn hạn chế số lượng thành viên Hội đồng quản trị là người điều hành công. Cụ thể tối thiểu 1/3 tổng thành viên Hội đồng quản trị không được điều hành công ty, đồng nghĩa với việc tối đa 2/3 tổng thành viên hội đồng đồng quản trị có quyền_điều_hành_công_ty.

Xử phạt đối với hành vi vi phạm về số lượng thành viên Hội đồng quản trị không đúng theo quy định???
Theo Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016) quy định
“Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng”  đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về quyền của cổ đông, về ứng cử, đề cử, bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, về_cơ_cấu_thành_viên_Hội_đồng_quản_trị, về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, #thành_viên_Hội_đồng_quản_trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này”
Với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp, dân sự, hôn nhân gia đinh… chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về pháp lý.

_________________________

Công ty Luật CMA
Trân trọng!
Luật sư Nguyễn Thị Hà my
Địa chỉ: 135 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
Đt: 0944.296.698
Email: congtyluatcma@gmail.com.

Công ty luật CMA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm