Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
spot_img
Trang chủLuật sư Tư vấnLuật sư tư vấn Dân sựQuy định thanh toán tiền cước trong hợp đồng vận chuyển

Quy định thanh toán tiền cước trong hợp đồng vận chuyển

Công ty Luật CMA Hotline: 0986.057.998 - 0944.296.698

  1. Quy định pháp luật
  • Bộ Luật dân sự 2015
  1. Luật sư tư vấn

Khoản 1 Điều 536 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.”

Khoản 2 Điều 533 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“Bên thuê vận chuyển phải thanh toán đủ cước phí vận chuyển sau khi tài sản được chuyển lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, cước phí vận chuyển sẽ được bắt đầu thanh toán khi hàng hóa, tài sản được chuyển lên phương tiện vận chuyển. Trừ các trường hợp trong hợp đồng vận chuyển giữa các bên có thỏa thuận khác về thời hạn hoặc các yêu cầu liên quan.

Trường hợp bên kia chậm thanh toán cước phí vận chuyển cho bạn thì bên đó có nghĩa vụ như sau theo Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015:

“1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

  1. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.”

Theo quy định trên, việc thanh toán chậm tiền cước sẽ phát sinh thêm các chi phí:

Thứ nhất là tiền lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Thứ hai tiền lãi chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất bằng 20%/năm của khoản tiền, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Nếu không có thỏa thuận thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại Khoản 1 Điều 468 Bộ Luật dân sự 2015 tại thời điểm thanh toán.

Nếu bên có nghĩa vụ thanh toán vẫn tiếp tục không thanh toán cước phí vận chuyển, bên vận chuyển có thể khởi kiện đến Toà án nhân dân cấp huyện nơi đối phương cư trú hoặc trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của bên kia, bên vận chuyển có thể yêu cầu Tòa án nơi bên kia cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi họ có tài sản giải quyết việc chậm thanh toán cước phí vận chuyển.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm