Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
spot_img
Trang chủLuật sư Tư vấnLuật sư Tư vấn Doanh NghiệpLuật sư tư vấn nhượng quyền thương mại

Luật sư tư vấn nhượng quyền thương mại

Công ty Luật CMA - Hotline: 0986.057.998 - 0944.296.698

I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Thương mại năm 2005
 • Nghị định số 35/2006/NĐ-CP
 • Nghị định số 120/2011/NĐ-CP
 • Thông tư số 09/2006/TT-BTM

II. Luật sư tư vấn

 1. Một số khái niệm

Bên nhượng quyền: Là thương nhân cấp quyền thương mại

Bên nhận quyền: Là thương nhân được nhận quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

i) Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

ii) Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

 1. Hợp đồng nhượng quyền thương mại

a. Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Nội dung của quyền thương mại.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

b. Ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại: Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

c. Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương mại: do các bên thoả thuận

d. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Nếu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ thì phần đó có hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

a. Chủ thể đăng ký nhượng quyền thương mại

Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền, trừ các trường hợp sau:

 • Nhượng quyền trong nước;
 • Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

b. Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Công thương

c. Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam
 • Bản sao có công chứngvăn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Lưu ý: Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm