Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
spot_img
Trang chủDịch Vụ Sổ ĐỏCấp sổ đỏ lần đầuChuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn ao sang đất ở

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn ao sang đất ở

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, Nhà nước có quy định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở, người sử dụng đất có quyền chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở khi có nhu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương sẽ chấp nhận cho người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở cả các điều kiện mà pháp luật quy định.

I. Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
  • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

II. Nội dung tư vấn

  1. Cơ quan có thẩm quyền
  • Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Phòng tài nguyên và môi trường

2. Trình tự, thủ tục:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất.

Hồ sơ gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, sổ hộ khẩu thường trú (bản sao chứng thực)

Bước 2:  Tiếp nhận và xử lý

  • Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở.

Trong trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày Phòng tài nguyên và môi trường phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Phòng tài nguyên và môi trường Trình hồ sơ lên Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở. Hồ sơ gồm:

+ Các giấy nêu trên;

+ Biên bản xác minh thực địa;

+ Sơ đồ mặt bằng vị trí hoặc Trích lục địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất

+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

  • Phòng tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
  • Phòng tài nguyên và môi trường hướng dân người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Trả kết quả:

Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện được phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở thì UBND cấp huyện sẽ ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo yêu cầu và giao cho cơ quan có thẩm quyền trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Nếu trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết

3. Thời gian thực hiện thủ tục là không quá 15 ngày.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm