Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủDịch Vụ Sổ ĐỏCấp sổ đỏ lần đầuDiện tích dưới 30 m2 có cấp được sổ đỏ tại Hải...

Diện tích dưới 30 m2 có cấp được sổ đỏ tại Hải Phòng?

1. Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 25/06/2015;
  • Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 13 tháng 7 năm 2018 sửa đổi Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND;
  • Nghị định 43/2014 NĐ-CP quy định chi tiết Luật đất đai.

2. Luật sư tư vấn:

Đối với các diện tích đất nhỏ dưới 30 m2 (tại các quận) hoạc 50 m2 tại các huyện có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Sổ đỏ” hoặc tên gọi khác “Sổ hồng”) hay không? trong khi thực tế có rất nhiều căn nhà diện tích nhỏ.

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng quy định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa như sau:

Đối với khu vực đô thị (các phường thuộc quận và thị trấn thuộc huyện) diện tích tối thiểu tách thửa là lớn hơn hoặc bằng 30,0 m2.

Đối với các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Cát Hải diện tích tối thiểu tách thửa là lớn hơn hoặc bằng 50,0 m2.

Đối với Huyện Bạch Long Vỹ diện tích tách thửa tối thiểu là lớn hoăn hoặc bằng 25,0 m2.

Tuy nhiên, Có những diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định đã hình thành trước ngày có quyết định về hạn mức tách thửa tối thiểu của UBND cấp tỉnh thì không áp dụng quy định hạn mức tối thiểu. Cụ thể tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về cấp Sổ đỏ với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu như sau:

“1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Theo đó, đối với các thửa đất tách thửa có diện tích nhỏ hơn hạn mức tối thiểu tại các quận, huyện thành phố Hải Phòng trước ngày 06/07/2015 (ngày Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng quy định diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực) thì có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ cho diện tích đất chia tách nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Đối với các trường hợp chia tách thửa đát sau ngày 06/07/2015 mà hình thành diện tích nhỏ hơn 30 m2 (đối với tuyến quận), 50 m2 đối với tuyến huyện thì không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm