Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
spot_img
Trang chủDịch Vụ Sổ Đỏ07 Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng...

07 Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ ngày 01/01/2025

Kể từ ngày 01/01/2025, căn cứ khoản 1 điều 151 Luật đất đai 2024, 07 trường hợp sau đây không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gồm:

Thứ nhất, Không cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, gồm:

Đã sử dụng cho các mục đích công ích trước đây của địa phương thì tiếp tục sử dụng theo mục đích cũ; Xây dựng các công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang và các công trình công cộng khác do Ủy ban nhân dân cấp xã đầu tư, quản lý, sử dụng; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

Bồi thường cho người có đất thu hồi khi xây dựng các công trình công ích này;

Cho cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản theo hình thức đấu giá với thời hạn sử dụng không quá 10 năm;

Thứ hai, không cấp sổ đỏ cho đất được nhà nước giao để quản lý, gồm:

Tổ chức trong nước được giao quản lý công trình công cộng và hành lang bảo vệ an toàn các công trình theo quy định của pháp luật;

Tổ chức trong nước được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước chuyên dùng;

Tổ chức trong nước được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ngoại lệ: Trường hợp đất được giao sử dụng chung với đất được giao để quản lý thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thứ ba, đất thuê lại của người sử dụng đất, , trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Thứ tư, Đất nhận khoán, trừ trường hợp người đang sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp mà có nguồn gốc là đất được giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông, lâm trường trước, ngày 01 tháng 02 năm 2015 theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định của UBND tỉnh nơi có đất.

Thứ năm, Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện. 

Thứ sáu, đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật;

Thứ bảy, Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm