Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
spot_img
Trang chủLuật sư Tư vấnLuật sư tư vấn Thừa KếChia di sản thừa kế có nhiều di chúc

Chia di sản thừa kế có nhiều di chúc

Luật sư CMA - HOTLINE: 0986057998 - 0944296698

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Cá nhân có quyền lập di chúc, sửa đổi, bổ sung di chúc, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp cá nhân lập nhiều bản di chúc tại các thời điểm khác nhau, vậy bản di chúc nào mới có hiệu lực, Luật sư CMA tư vấn như sau:

Điều 640 BLDS 2015 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau:

“1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

  1. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
  2. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ”. Theo các quy định trên, nếu cá nhân để lại nhiều bản di chúc đối với 1 tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc cũ bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ, tức di chúc cũ sẽ không còn hiệu lực pháp luật.

Khoản 5 Điều 643 Bộ luật dân sự năm 2015 cũng quy định: “Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực”.

Như vậy nếu cá nhân để lại nhiều bản di chúc thì chỉ bản di chúc được lập sau cùng có hiệu lực. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc cũ bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ, tức di chúc cũ sẽ không còn hiệu lực pháp luật.

Dịch vụ tư vấn thừa kế tại hải phòng của Luật sư CMA:

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan, thu thập hồ sơ, tài liệu;
  • Soạn thảo di chúc;
  • Đại diện thực hiện các thủ tục mở thừa kế;
  • Nhận, trả kết quả công chứng, chứng thực di chúc.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm