Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
spot_img
Trang chủDịch Vụ Sổ ĐỏCấp đổi mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)

Cấp đổi mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)

Công ty Luật CMA Hotline: 0986.057.998 - 0944.296.698

 1. Căn cứ pháp lý
 • Luật đất đai 2013
 • Thông tư 23/2014-TT/BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 1. Nội dung tư vấn:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014-TT/BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, các trường hợp đăng ký biến động về đất trong đó có hoạt động chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới bao gồm:

 • Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép;
 • Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
 • Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng một phần diện tích đất, tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đã cấp dưới các hình thức: Hợp thửa đất hoặc chia tách thửa đất.
 • Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng hoặc của nhóm người cùng sở hữu, sử dụng;
 • Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận;
 • Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính;
 • Giấy chứng nhận đã cấp bị hư hỏng hoặc bị mất;
 • Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi;
 • Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc trường hợp đăng ký biến động tại trang 4 mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận, trừ các trường hợp sau:
  • Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;
  • Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai;
  • Hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc ngược lại; chuyển đổi công ty; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
  • Thay đổi về hạn chế quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất;
  • Thay đổi về nghĩa vụ tài chính đã ghi trên Giấy chứng nhận;
  • Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
  • Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất có thửa đất được tách ra để cấp riêng một Giấy chứng nhận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm