Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủLuật sư Tư vấnLuật sư tư vấn Dân sựThủ tục Công nhận bản án quyết định dân sự của Toà...

Thủ tục Công nhận bản án quyết định dân sự của Toà án nước ngoài tại Hải Phòng

Hotline: 0986.057.998 hoặc 0944.296.698

 1. Thẩm quyền của toà án thành phố hải phòng:

Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng có thẩm quyền công nhận, cho thi hành bản án/quyết định dân sự của Toà án nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp sau:

 • Người phải thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hải Phòng hoặc tài sản phải thi hành án ở Hải Phòng.
 • Người yêu cầu công nhận bản án/quyết định dân sự của toà án nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hải Phòng.

2. Thời hiệu yêu cầu, công nhận, cho thi hành bản án bản án/quyết định dân sự của Toà án nước ngoài tại Hải Phòng:

Thời hiệu yêu cầu là 03 năm kể từ ngày bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật. Trường hợp vì lý do bất khả kháng thì thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng được gia hạn tương ứng.

3. Trình tự, thủ tục yêu cầu Toà án thành phố Hải Phòng công nhận/cho thi hành bản án/quyết định dân sự của Toà án nước ngoài tại Hải Phòng:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu và các tài liệu chứng cứ gửi kèm theo tại Toà án hoặc Bộ tư pháp:

Đơn yêu cầu gồm các nội dung:

  • Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thi hành, người đại diện hợp pháp của người đó; nếu người được thi hành án là cơ quan, tổ chức thì phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó;
  • Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành; nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp người phải thi hành là cá nhân không có nơi cư trú hoặc nơi làm việc tại Việt Nam, người phải thi hành là cơ quan, tổ chức không có trụ sở chính tại Việt Nam thì trong đơn yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản và các loại tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam;
  • Yêu cầu của người được thi hành; trường hợp bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài đã được thi hành một phần thì người được thi hành phải ghi rõ phần đã được thi hành và phần còn lại có yêu cầu công nhận và cho thi hành tiếp tại Việt Nam.
  • Đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Tài liệu gửi kèm theo gồm:

  •  Gửi kèm theo đơn yêu cầu là giấy tờ, tài liệu được quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định cùng là thành viên. Trường hợp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này thì kèm theo đơn yêu cầu phải có giấy tờ, tài liệu sau đây:
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản án, quyết định do Tòa án nước ngoài cấp;
  • Văn bản của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận bản án, quyết định đó có hiệu lực pháp luật, chưa hết thời hiệu thi hành và cần được thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp trong bản án, quyết định đó đã thể hiện rõ những nội dung này;
  • Văn bản của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận kết quả tống đạt hợp lệ bản án, quyết định đó cho người phải thi hành;
  • Văn bản của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã được triệu tập hợp lệ trong trường hợp Tòa án nước ngoài ra bản án vắng mặt họ.
  • Giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Bước 2: Thụ lý, nộp lệ phí, thông báo thụ lý: Thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Chuẩn bị xét đơn yêu cầu: Thời hạn 04 tháng.

Bước 4: Mở phiên họp xét đơn yêu cầu: Thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định mở phiên họp.

Dịch vụ Luật sư uy tín đề nghị công nhận/cho thi hành bản án/quyết định của Toà án nước ngoài tại Hải Phòng:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan;
 • Soạn thảo đơn, tài liệu, văn bản ý kiến, giải trình, thu thập tài liệu, hợp pháp hoá tài liệu
 • Đại diện tham gia phiên họp xét đơn yêu cầu
 • Nhận, trả kết quả Quyết định cho thi hành bản án/quyết định của Toà án nước ngoài Tại Hải Phòng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm