Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
spot_img
Trang chủLuật sư Tư vấnBồi thường giải phóng mặt bằngThông báo thu hồi đất phải đáp ứng các điều kiện gì?

Thông báo thu hồi đất phải đáp ứng các điều kiện gì?

Thông báo thu hồi đất là văn bản đầu tiên, bắt buộc phải có để bắt đầu của thủ tục thu hồi đất. Vậy, theo quy định của pháp luật, Thông báo thu hồi đất phải đáp ứng các điều kiện gì?

1. Thông báo thu hồi đất bao lâu thì được thu hồi đất.

Theo quy định tại khoản 1 điều 67 Luật đất đai 2013, thì việc thông báo thu hồi đất phải được thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất tối thiểu là:

 • 90 ngày đối với đất nông nghiệp;
 • 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

Lưu ý: Thời hạn ban hành quyết định thu hồi đất có thể ngắn hơn nếu được người sử dụng đất đồng ý.

2. Thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất:

Theo quy định tại điều 66, khoản 1 điều 67 Luật đất đai 2013, thì thẩm quyền ban hành Thông báo thu hồi đất gồm:

(1) UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban thành thông báo thu hồi đất đối với người sử dụng đất là:

 • Tổ chức;
 • Cơ sở tôn giáo;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trừ đất ở của  người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

(2) UBND quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương/thị xã ban thành thông báo thu hồi đất đối với người sử dụng đất là:

 • Hộ gia đình;
 • Cá nhân
 • Cộng đồng dân cư; và
 • Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Lưu ý: Đối với các dự án có cả trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thì UBND cấp tỉnh sẽ quyết định thu hồi hoặc uỷ quyền cho UBND cấp huyện thu hồi.

3. Thông báo thu hồi đất phải có những nội dung gì: 

Theo quy định tại khoản 1 điều 67 Luật đất đai 2013, điều 17 nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nội dung thông báo thu hồi đất phải có:

 • Lý do thu hồi đất;
 • Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất;
 • Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;
 • Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư.

Việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trước khi có thông báo thu hồi đất là trái luật và kết quả các công việc này không được sử dụng cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi nhà nước thu hồi đất.

4. Yêu cầu đối với việc gửi, niêm yết, công khai Thông báo thu hồi đất:

Căn cứ điều 69 Luật đất đai 2013, thì Thông báo thu hồi đất phải được:

 • Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi
 • Họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi
 • Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

(Tổng hợp Công ty Luật CMA)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm