Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
spot_img
Trang chủLuật sư Tư vấnBồi thường giải phóng mặt bằngNgười bị thu hồi đất được hỗ trợ cho thuê đất mới

Người bị thu hồi đất được hỗ trợ cho thuê đất mới

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

1. Điều kiện hỗ trợ cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh

Đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất thì được hỗ trợ cho thuê lại đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện sau: (Khoản 2 điều 2 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP).

Thứ nhất, về đối tượng và tình trạng sử dụng đất 

Các trường hợp không được bồi thường về đất, Tham khảo bài viết:

Bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất khi nhà nước thu hồi đất,

Điều kiện được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Thứ hai, Người có đất thu hồi có nhu cầu tiếp tục được thuê đất để sản xuất, kinh doanh;

Thứ ba, Thời hạn sử dụng đất còn lại tính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu bằng 1/3 thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất;

Thứ tư, Việc thu hồi đất đó ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của nhiều lao động trực tiếp sản xuất trong cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

Thứ năm, Tại thời điểm có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cơ sở sản xuất của người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất đang hoạt động sản xuất ổn định. Để đánh giá tính ổn định của hoạt động sản xuất thì cần thông qua các tài liệu, chứng cứ về việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động, thuế và thực tế tại cơ sở.

Thứ sáu, Người được Nhà nước cho thuê đất phải (1) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; (2) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; (3) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

2. Hình thức cho thuê lại đất tiếp tục sản xuất kinh doanh

Thứ nhất, Cho thuê lại đất tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thứ hai, Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng.

3. Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất;

Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

4. Giá cho thuê đất: Là giá đất cụ thể theo quy định tại điểm c khoản 4 điều 114 Luật đất đai 2013

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm