Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủLuật sư Tư vấnLuật sư tư vấn Luật đất đaiMiễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Từ trước tới nay, Nhà nước ta luôn có chính sách quan tâm, chăm sóc, tri ân đối với người có công với cách mạng, ghi nhận những hy sinh, đóng góp to lớn của gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công…trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ tổ quốc. Một trong những chính sách đó là chính sách về hỗ trợ, cải thiện nhà ở và miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công.

I/ Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP
 • Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14
 • Quyết định số: 117/2007/QĐ-TTg năm 2007
 • Quyết định số: 118-TTg năm 1996

II/ Luật sư tư vấn

Tại Điều 11, 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công như sau:

 • Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;
 • Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg  sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg năm 1996, Luật sư CMA tư vấn người có công với cách mạng được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

 • Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng: được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất.
 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80%: được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất.
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao đông do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60%: được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất.
 • Thân nhân của liệt sĩ quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” thì được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.
 • Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất.

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.

Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất (SDĐ) thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền SDĐ phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền SDĐ theo quy định thì được miễn tiền SDĐ; trường hợp người thuộc đối tượng được giảm tiền SDĐ nhưng có nhiều mức giảm khác nhau quy định tại nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất.

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện tại địa phương quản lý hồ sơ người có công, nơi người có công đăng ký hộ khẩu thường trú. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Nếu đã được miễn hoặc giảm một lần thì không được miễn hoặc giảm thêm lần nào nữa.

DỊCH VỤ “SỔ ĐỎ” CỦA LUẬT SƯ CMA:

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý về pháp luật đất đai, xác định các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính về đất phải nộp cho Nhà nước.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến cấp mới, cấp đổi, cấp lại, sang tên Sổ đỏ tại Hải Phòng.
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước theo yêu cầu của khách hàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm