Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhHạn chế trong việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp

Hạn chế trong việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp

I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2021

II. Luật sư tư vấn

 1. Hạn chế trong việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên Công ty Tnhh hai thành viên trở lên
 • Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Tuy nhiên, phần vốn góp đó phải được chào bán trước tiên cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán.
 • Nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán, phần vốn góp đó mới được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán với các thành viên còn lại cho người không phải là thành viên công ty.
 1. Hạn chế trong việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần
 • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.
 • Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.
 • Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.
 • Quyền chuyển nhượng cổ phần của cổ đông bị hạn chế theo quy định của Điều lệ công ty. Các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Dịch vụ thay đổi đăng ký Doanh nghiệp tại Hải Phòng của Luật sư CMA:

  • Tư vấn miễn phí các vấn đề, hỏi đáp pháp lý liên quan tới việc thay đổi đăng ký Doanh nghiệp tại Hải phòng
  • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan tới thủ tục thay đổi đăng ký Doanh nghiệp tại Hải Phòng
  • Đại diện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ thay đổi đăng ký Doanh nghiệp tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
  • Nhận kết quả và trả kết quả Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Hải Phòng trực tiếp cho khách hàng.
  • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 03-05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm