Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhTách doanh nghiệpDịch vụ tách doanh nghiệp tại Hải Phòng

Dịch vụ tách doanh nghiệp tại Hải Phòng

Tư vấn Luật sư vui lòng liên hệ: Công ty Luật CMA Hotline: 0986.057.998 Email: CongtyluatCMA@gmail.com

Chia, tách công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được phép thực hiện hoạt động chia, tách. Theo đó, chỉ có công ty cổ phần (CTCP) và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) được thực hiện hoạt động này còn doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không thể tách doanh nghiệp.

I. Căn cứ pháp lý.

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định số 47/2021/NĐ-CP;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

II. Luật sư CMA tư vấn:

2.1 Hình thức tách doanh nghiệp:

Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

2.2 Thủ tục tách công ty TNHH và CTCP tại Hải Phòng:

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

 • Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.
 • Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động (NLĐ) biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Bước 3: Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

2.3 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty tại Hải Phòng:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, Quyết định về việc tách công ty;
 • Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và CTCP)
 • Bản sao Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty; cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; người đại diện theo pháp luật của công ty; người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2.4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách tại Hải Phòng

 • Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà công ty bị tách thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài giảm xuống, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách phải có các giấy tờ theo quy định yêu cầu đối với các nội dung thay đổi tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
 • Kèm theo Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty; Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty.

2.5 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực hiện tách công ty:

 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.
 • Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

DỊCH VỤ TÁCH DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG CỦA LUẬT SƯ CMA:

 • Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện đăng ký tách doanh nghiệp tại Hải Phòng;
 • Tư vấn pháp luật, soạn thảo hồ sơ chi tiết để thực hiện thủ tục đăng ký tách doanh nghiệp tại Hải Phòng;
 • Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tách doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác cho các doanh nghiệp được tách tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp được được tách sau khi thành lập.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm