Thứ Sáu, Tháng Tư 12, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhChuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp/công ty từ ngày 10/10/2018

Chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp/công ty từ ngày 10/10/2018

Trước đây, Hộ kinh doanh không thể chuyển đổi sang bất kì mô hình doanh nghiệp (công ty) nào khác, chỉ có thể làm thủ tục chấm dứt hoạt động, sau đó mới thành lập được một công ty độc lập. Tuy nhiên, Nghị định 108/2018 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015 NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ 10/10/2018 đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi loại hình trực tiếp sang mô hình công ty.

1. Trình tự, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh sang công ty

– Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 108/2018 quy định:

6. Bổ sung Điều 25a sau Điều 25như sau:

“Điều 25a. Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

 1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.
 2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
 3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh”.

Theo đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trong trường hợp này được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 78/2015NĐ-CP tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

– Theo khoản 3, 4 Điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định:

“3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

4. Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Cần lưu ý, hộ kinh doanh sẽ chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Hộ kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ khi chuyển đổi sang công ty

– Điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định . Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

“1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Nội dung hỗ trợ bao gồm:

a) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

b) Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

c) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

d) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Như vậy, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ chuyển đổi thành doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện cụ thể như trên. Khi thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp được hỗ trợ về tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai.

3. Bình luận

Nhà nước có chính sách khuyến khích hộ gia đình chuyển đổi lên mô hình công ty với thủ tục đơn giản, nhiều ưu đãi, hộ trợ. Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều hộ kinh doanh tâm lý vẫn còn e ngại, cân nhắc thận trọng khi chuyển đổi mô hình vì một số lý do:

 • Lo ngại các thủ tục hành chính rườm rà như: thuế, lao động, công đoàn, bảo hiểm,… Điều này có thể khiến chi phí doanh nghiệp tăng lên. Sâu xa hơn là nỗi lo sợ bị ràng buộc nhiều hơn bởi cơ quan nhà nước.
 • Một thực tế nữa, đó là có những trường hợp không muốn lên doanh nghiệp để tìm cách tránh thuế bởi khi hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh họ vẫn được hưởng chế độ thuế khoán,…

Nhưng nếu có tầm nhìn xa hơn thì khi chuyển đổi lên mô hình công ty, khi vượt qua được những khó khăn ban đầu, Hộ kinh doanh chuyển lên mô hình công ty sẽ có rất nhiều tiềm năng phát triển.

 • Dễ dàng tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước;
 • Với tư cách pháp nhân, doanh nhiệp sẽ giảm thiểu rủi ro, chỉ phải chịu trách nhiệm trong tài sản đã góp vào công ty, không phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình như Hộ kinh doanh.
 • Đồng thời là doanh nghiệp thì hàng hóa cũng dễ được đưa vào hệ thống phân phối, chuỗi cung ứng toàn cầu;
 • Tạo điều kiện để phát triển và bảo vệ thương hiệu,
 • Thuận lợi trong việc huy động vốn

Việc chuyển đổi thành doanh nghiệp giúp quy mô sản xuất kinh doanh lớn hơn, bài bản, chuyên nghiệp hơn và là cơ hội tốt trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

_____________
Liên hệ:
CÔNG TY LUẬT CMA
Địa chỉ: Số 6 Phạm Bá Trực, Hồng Bàng, Hải Phòng
Luật sư Nguyễn Thị Hà My ☎️☎️ 0944.296.698
?Email: congtyluatcma@gmail.com
—————————————–
(Các nội dung, thông tin cung cấp trên đây do luật sư của CMA tổng hợp từ quy định của pháp luật và thuộc sở hữu của Công ty Luật CMA, nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng, sao chép mà không trích nguồn gốc)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm