Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhGiảm vốn điều lệ công ty theo quy định mới nhất

Giảm vốn điều lệ công ty theo quy định mới nhất

Công ty Luật CMA - Hotline: 0986.057.998 - 0944.296.698

I. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định số 47/2021/NĐ-CP
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

II. Luật sư CMA tư vấn:

 1. Giảm vốn điều lệ của Công ty Tnhh một thành viên:

Công ty Tnhh một thành viên có thể giảm vốn trong các trường hợp sau:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;
 • Chủ sở hữu công ty không thanh toán đủ số vốn điều lệ đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.
 1. Giảm vốn điều lệ của Công ty Tnhh hai thành viên trở lên:

Công ty Tnhh hai thành viên trở lên có thể giảm vốn trong các trường hợp sau:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên trong trường hợp thành viên bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề: Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; Tổ chức lại công ty; Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty, yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.
 • Thành viên công ty không thanh toán đủ số vốn điều lệ đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.
 1. Giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần:

Công ty cổ phần có thể giảm vốn trong các trường hợp sau:

 • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán trong các trường hợp sau: i) Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty, yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình; ii) Công ty quyết định mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán.
 • Cổ đông công ty không thanh toán đủ số vốn điều lệ đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.
 1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỉ lệ phần vốn góp do giảm vốn điều lệ:

a. Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giảm vốn điều lệ;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
 • Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ do hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên hoặc mua lại phần vốn góp của thành viên, hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

b. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c. Thời hạn giải quyết: 3-5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ đăng ký giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Hải Phòng của CMA:

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề, hỏi đáp pháp lý liên quan tới việc giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Hải Phòng
 • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan tới thủ tục giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Hải Phòng
 • Đại diện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
 • Nhận kết quả và trả kết quả Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp sau khi giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Hải Phòng trực tiếp cho khách hàng.
 • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 03-05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm