Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhChuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

Chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh là mô hình tổ chức kinh doanh nhỏ lẻ, có nhiều hạn chế để phát triển mạng lưới, mở rộng phạm vi kinh doanh…Sau một thời gian, khi hoạt động kinh doanh đã ổn định, các thành viên của hộ muốn phát triển, huy động vốn … Tuy nhiên, gặp nhiều vướng mắc về cơ chế pháp lý với hộ kinh doanh. Lúc này, các thành viên của hộ mới lựa chọn loại hình kinh doanh là doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm này, một phần thương hiệu của hộ đã hình thành, các loại giấy phép con đi kèm không thể chuyển đổi sang cho doanh nghiệp mới được thành lập. Giải quyết vướng mắc này nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã có cơ chế mới cho phép chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp cụ thể:

Tại điều 25 a quy định:

“Điều 25a. Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm