Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhĐầu tư nước ngoàiChế độ báo cáo đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức...

Chế độ báo cáo đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế

Công ty Luật CMA Hotline: 0944296698

I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

II. Luật sư CMA tư vấn

 1. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:

Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo bao gồm:

 • Chế độ báo cáo định kỳ: Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.
 • Chế độ báo cáo đột xuất: khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.
 • Hình thức báo cáo: nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
 1. Chế độ báo cáo đầu tư của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài:
 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;
 • Định kỳ hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư gửi báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;
 • Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư kèm theo báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo trên, nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • Nhà đầu tư thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu liên quan đến công tác quản lý nhà nước hoặc những vấn đề phát sinh liên quan đến dự án đầu tư.
 • Hình thức báo cáo: báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của CMA

 • Tư vấn các hình thức, trình tự, thủ tục để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ xin cấp các loại Giấy phép đầu tư và Giấy phép kinh doanh;
 • Đại diện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ, làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền xin cấp Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về nội bộ doanh nghiệp, hợp đồng, tranh chấp,… trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm