Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủDịch vụ khácThủ tục thông báo, đăng ký tổ chức hoạt động khuyến mại

Thủ tục thông báo, đăng ký tổ chức hoạt động khuyến mại

Công ty Luật CMA Hotline: 0944296698

I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Thương mại năm 2005;
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

II. Luật sư CMA tư vấn

 1. Khuyến mại là gì?
 • Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.
 1. Thương nhân thực hiện khuyến mại gồm:
 • Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật);
 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.
 1. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại:
 • Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.
 • Thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điềukiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.
 • Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
 • Việc thực hiện khuyến mại phải đảm bảo:
 • Không đưa ra điềukiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;
 • Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.
 • Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chươngtrình khuyến mại.
 1. Các trường hợp thương nhân phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại:
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
 • Trường hợp thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức trên mà tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng hoặc thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến thì không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại.
 1. Trình tự, thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại
 • Trong thời hạn tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, hồ sơ thông báo phải được gửi đến các Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại.
 • Thương nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức thông báo sau:
 • Thông báo qua đường bưu điện;
 • Thông báo trực tiếp tại trụ sở của các Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.
 • Hồ sơ thông báo bao gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.
 1. Các trường hợp thương nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận:
 • Chươngtrình khuyến mại mang tính may rủi;
 • Các hình thức khuyến mại khác không thuộc các hình thức khuyến mại tại Điều 92 Luật Thương mại năm 2005 mà được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.
 1. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại
 • Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chươngtrình khuyến mại.
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: Sở Công Thương đối với chươngtrình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.
 • Thương nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức đăng ký sau:
 • Đăng ký qua đường bưu điện;
 • Đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.
 • Hồ sơ đăng ký thực hiện chươngtrình khuyến mại bao gồm:
 • Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • Thể lệ chươngtrình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chươngtrình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ Thông báo, đăng ký tổ chức hoạt động khuyến mại tại Hải Phòng của CMA:

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề, hỏi đáp pháp lý liên quan tới thông báo, đăng ký tổ chức hoạt động khuyến mại tại Hải phòng;
 • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan tới thông báo, đăng ký tổ chức hoạt động khuyến mại tại Hải Phòng;
 • Đại diện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ thông báo, đăng ký tổ chức hoạt động khuyến mại tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan chức năng;
 • Nhận kết quả và trả kết quả thông báo, đăng ký tổ chức hoạt động khuyến mại tại Hải Phòng trực tiếp cho khách hàng.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm