Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
spot_img
Trang chủLuật sư Tư vấnLuật sư tư vấn Hình sựMua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn theo quy định của...

Mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn theo quy định của Bộ luật hình sự

Hoá đơn là gì? 

Hóa đơn, Hóa đơn đỏ, hoá đơn điện tử là cách gọi khác của Hoá đơn giá trị gia tăng (VAT) là chứng từ do người bán, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (số lượng, giá trị, thông tin người mua) đối với khách hàng sử dụng các dịch vụ, mua hàng hoá theo quy định của luật pháp. Hoá đơn là căn cứ để xác định đầu vào (chi phí đầu vào) hợp pháp đối với cá nhân, tổ chức khi sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Mua hóa đơn là gì?

Mua hoá đơn là hành vi trả tiền hoặc lợi ích để có được hoá đơn mà không thực hiện dịch vụ hoặc mua bán hàng hoá trên thực tế.

Hành vi mua hoá đơn để sử dụng bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? 

Căn cứ thông tư số 21/2004/TTLT/BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 23/01/2004, tuỳ theo tính chất, mức độ, mục đích mua hoá đơn để sử dụng, hành vi mua hoá đơn có thể bị truy tố về các tội danh như sau:

1.  Hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng và sử dụng trái phép hóa đơn đó để lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

2. Hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng và sử dụng trái phép hóa đơn đó để lập chứng từ khống về việc mua nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, hàng hóa… chiếm đoạt tiền của cơ quan, tổ chức hoặc người khác thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

  • Nếu là người có chức vụ, tức là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của cơ quan, tổ chức mà mình có trách nhiệm quản lý thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội tham ô tài sản” .
  • Nếu là người khác, có thể bị truy tố về tội “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

3. Hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng và sử dụng trái phép hóa đơn đó để hợp thức hóa chứng từ về việc buôn bán trái phép hàng hóa thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

  • Nếu chứng minh được là hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội buôn lậu”.
  • Nếu không chứng minh được hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới (tức là chỉ trong nội địa), thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội trốn thuế” .

4. Hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng mà không thuộc một trong các trường hợp trên, thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

  • Trường hợp chứng minh được khi mua hóa đơn giá trị gia tăng mà hóa đơn giá trị gia tăng đó đã được ghi đầy đủ như đã mua bán hàng hóa thì người mua bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả” .
  • Trường hợp không chứng minh được hóa đơn giá trị gia tăng đã được ghi đầy đủ như đã mua hàng hóa (hóa đơn giá trị gia tăng còn nguyên như khi phát hành) thì người mua bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước” .

Hành vi bán hoá đơn bị xử lý như nào theo pháp luật hình sự? 

Người có hành vi bán hóa đơn giá trị gia tăng cho người khác, mà biết rõ mục đích sử dụng hóa đơn của người mua, nếu người mua bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì thì người bán chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Người có hành vi bán hóa đơn giá trị gia tăng cho người khác, mà không biết mục đích sử dụng hóa đơn của người mua hoặc khi bán có biết mục đích sử dụng hóa đơn của người mua, nhưng không xác định được người mua, thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

  • Trường hợp chứng minh được khi bán hóa đơn giá trị gia tăng mà hóa đơn giá trị gia tăng đã được ghi đầy đủ như đã mua bán hàng hóa thì người bán bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả”;
  • Trường hợp không chứng minh được hóa đơn giá trị gia tăng đã được ghi đầy đủ như đã mua hàng hóa (hóa đơn giá trị gia tăng còn nguyên như khi phát hành) thì người bán bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm