Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
spot_img
Trang chủGiấy phép lao độngGiấy phép cho thê lại lao độngCấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hải...

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hải Phòng

I. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật lao động năm 2019
 • Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

II. Luật sư tư vấn

 1. Khái quát về doanh nghiệp cho thuê lại lao động

a. Khái niệm: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng, giao kết hợp đồng lao động với người lao động, sau đó chuyển người lao động sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê lại).

b. Đặc trưng về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Ngoài những quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cho thuê lại lao động còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu của bên thuê lại lao động và nội dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao động;
 • Thông báo cho người lao động biết nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động;
 • Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lý lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động;
 • Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;
 • Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động khi bên thuê lại lao động trả lại người lao động do vi phạm kỷ luật lao động.
 1. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện: Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Không có án tích; Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
 • Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Việc ký quỹ được thực hiện tại ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
 1. Thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch. Các văn bản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.
 • Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, là một trong các loại văn bản sau: Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động). Các văn bản này là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động.
 1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.
 1. Thời hạn của giấy phép: tối đa là 60 tháng. Doanh nghiệp có thể gia hạn giấy phép nhiều lần, mỗi lần gia hạn doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày hết hiệu lực của giấy phép ít nhất 60 ngày làm việc.

 

Dịch vụ Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hải Phòng của CMA:

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề, hỏi đáp pháp lý liên quan tới Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hải Phòng
 • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan tới Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hải Phòng
 • Đại diện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ đề nghị Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
 • Nhận kết quả và trả kết quả Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hải Phòng trực tiếp cho khách hàng.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm