Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
spot_img
Trang chủDịch vụ khácGiấy phép kinh doanh khácThành lập sàn giao dịch bất động sản tại Hải Phòng

Thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Hải Phòng

 1. Căn cứ pháp lý
 • Luật kinh doanh Bất động sản số 12/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020
 • Nghị định số: 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022;
 • Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/ 2015
 • Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016
 1. Luật sư tư vấn

2.1 Điều kiện thành lập Sàn Giao dịch

 • Sàn giao dịch bất động sảnlà nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Như vậy để hoạt động được Sàn giao dịch Bất động sản cá nhân tổ chức phải Thành lập doanh nghiệp và có đăng ký ngành nghề kinh doanh với Mã ngành 6820 theo Quyết định số Số: 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018. (https://tuvanluathaiphong.com/thanh-lap-doanh-nghiep) chúng tôi đã có bài viết và hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

2.2 Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

 • Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

2.3 Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

 • Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.
 • Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
 • Được thu phí dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.
 • Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

2.4 Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

 • Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện được giao dịch.
 • Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.
 • Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
 • hực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

2.5 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

2.5.1. Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản;
 • Ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản để mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;
 • Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch bất động sản gây ra;
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

2.5.2. Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
 • Trả phí dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

3. Hồ sơ Thông báo Hoạt động Sàn Giao dịch Bất động sản

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Văn bản đề nghị Sở xây dựng công nhận Sàn Giao dịch;
 • Quyết định Thành lập Sàn Giao dịch;
 • Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch;
 • Quy chế hoạt động của Sàn Giao dịch Bất động sản
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm, diện tích của Sàn giao dịch Bất động sản;
 • Hình ảnh, tài liệu về địa điểm hoạt động của Sàn Giao dịch Bất động sản

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

 • Trước khi hoạt động Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên Sở Xây dựng tại địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
 • Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đưa thông tin của sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Đồng thời báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa thông tin của sàn lên trang thông tin điện tử củaCục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

5. Các dịch vụ của CMA

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề, hỏi đáp pháp lý liên quan tới việc lập Sàn giao dịch Bất động sản tại Hải Phòng;
 • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan tới lập Sàn giao dịch Bất động sản tại Hải Phòng
 • Đại diện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ thông báo Thành lập Sàn Giao dịch Bất động sản tại Hải Phòng.
 • Nhận kết qủa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm