Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhMua bán & Sáp nhập doanh nghiệpSáp nhập công ty theo quy định mới nhất

Sáp nhập công ty theo quy định mới nhất

Công ty Luật CMA - Hotline: 0986.057.998 - 0944.296.698

  1. Khái niệm sáp nhập công ty

Sáp nhập công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

  1. Thủ tục sáp nhập công ty

Căn cứ luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sư CMA hướng dẫn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp/công ty như sau:

Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

  1. Một số lưu ý khi sáp nhập công ty

Các công ty thực hiện việc sáp nhập phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về sáp nhập công ty.

Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại.

Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

DỊCH VỤ SÁP NHẬP CÔNG TY TẠI HẢI PHÒNG CỦA LUẬT SƯ CMA:

  • Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện sáp nhập công ty;
  • Tư vấn pháp luật, soạn thảo hồ sơ chi tiết để thực hiện thủ tục sáp nhập công ty;
  • Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục sáp nhập công ty, đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các bên trong quá trình thực hiện thủ tục sáp nhập công ty.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm