Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
spot_img
Trang chủGiấy phép lao độngGiấy phép Cung ứng dịch vụ việc làmGiấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Hải Phòng

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Hải Phòng

I. Cơ sở pháp lý

 1. Luật Việc làm năm 2013
 2. Nghị định số 23/2021/NĐ-CP

II. Luật sư tư vấn

 1. Một số quy định chung

Dịch vụ việc làm bao gồm: Tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp.

Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tiền ký quỹ.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm: Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động; Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động; Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật; Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

 1. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Hải Phòng

Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

i) Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

ii) Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

iii) Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấyphép.

 1. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được y ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 2. Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng để đề nghị cấp Giấy phép.

Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

 1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép:
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP
 • 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm từ 03 năm (36 tháng) trở lên.
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 03 Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài (các văn bản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng; văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật).
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm). Trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

Dịch vụ Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Hải Phòng của CMA:

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề, hỏi đáp pháp lý liên quan tới Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Hải Phòng
 • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan tới Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Hải Phòng
 • Đại diện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
 • Nhận kết quả và trả kết quả Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Hải Phòng trực tiếp cho khách hàng.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm