Thủ tục tách thửa theo quy định của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

0
21

1. Căn cứ pháp lý:
+ Điều 75 Nghị định 43/2014 NĐ-CP quy định chi tiết Luật đất đai;
+ Điều 9,11 Thông tư 24/2014 về hồ sơ địa chính;
+ Khoản 49 Điều 2 Nghị định 01/2017;

2. Trình tự, thủ tục:

-B1: Người có sổ muốn tách thửa nộp hồ sơ xin tách thửa cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện nơi có đất, hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị tách thửa (theo Mẫu số 11/ĐK);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

– B2: Kí kết hợp đồng chuyển nhượng
Sau khi Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ xin tách thửa, Cán bộ địa chính quận, huyện sẽ xuống đo đạc thửa đất và chuyển bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất. Lúc này, căn cứ bản trích đo thửa đất mới tách này, hai bên mới kí kết hợp đồng chuyển nhượng (hay tặng cho, thừa kế).

>>> Đây là quy định mới của pháp luật, được áp dụng từ 03/03/2017, do trước đây có trường hợp hai bên đã lập hợp đồng chuyển nhượng công chứng, cũng có thể đã thanh toán xong xuôi phần lớn tiền mua bán đất, đến khi nộp hồ sơ tách thửa, sang tên mới phát hiện là thửa đất của mình không đủ điều kiện tách thửa thì lúc đó sự việc sẽ rất phức tạp.

– B3: Thực hiện thủ tục đăng ký biến động (cấp sổ mới cho người mua và xác nhận thay đổi vào Sổ đỏ đã cấp)
Người đăng ký biến động nộp hồ sơ về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện nơi có đất, gồm:
+ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế có công chứng, chứng thực;
+ Bản sao CMND và hộ khẩu của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền;
+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (chỉ cần trong trường hợp người nhận chuyển quyền độc thân, đứng tên một mình trong sổ mới);
+ Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);
– Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi đã nộp hồ sơ tách thửa.

3. Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày.

4. Chi phí nhà nước:
– Lệ phí trước bạ: 0,5% giá chuyển nhượng ghi trong bản hợp đồng tách thửa.
– Thuế thu nhập cá nhân: 2% giá chuyển nhượng ghi trong bản hợp đồng tách thửa
(trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn giá quy định của UBND cấp tỉnh thì áp dụng giá của UBND cấp tỉnh)
– Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
mức thu phải đảm bảo nguyên tắc là tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới và 50.000 đồng/giấy đối với cấp lại, cấp đổi hay xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.