Cấp giấy phép Cung ứng dịch vụ việc làm tại Hải Phòng

0
113
  1. Cơ sở pháp lý
  • Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012
  • Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
  • Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
 2. Luật sư tư vấn
Việc làm luôn là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Đặc biệt Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, kinh tế lớn của miền Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng của nhiều tỉnh và thành phố vì vậy nhu cầu tuyển dụng lao động là rất lớn. Để người lao động có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm thì các tổ chức việc làm đã lần lượt ra đời để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động,…
  1. Điều kiện cấp phép
–  Có trụ sở làm việc: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.
– Có nhân sự thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định;
– Đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng.
3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
Văn bản đề nghị cấp giấy phép.
– Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ.
– Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.
Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.
Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về địa điểm mới kèm giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của địa điểm mới trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm.
4. Thẩm quyền cấp: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cấp cho doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
5. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ Xin cấp Giấy phép Cung ứng dịch vụ việc làm tại Hải Phòng của CMA:
  • Tư vấn miễn phí các vấn đề, hỏi đáp pháp lý liên quan tới việc Cấp giấy phép Cung ứng dịch vụ việc làm tại Hải Phòng.
  • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan tới Cấp lại giấy phép Cung ứng dịch vụ việc làm phép tại Hải Phòng
  • Đại diện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ xin Cấp giấy phép Cung ứng dịch vụ việc làm tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
  • Nhận kết quả và trả kết quả Cấp giấy phép Cung ứng dịch vụ việc làm tại Hải Phòng trực tiếp cho khách hàng.
  • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tư vấn Luật sư vui lòng liên hệ:
Công ty Luật CMA
Hotline: 0986.057.998   Email: CongtyluatCMA@gmail.com
Luật sư – Tư vấn – Tranh tụng – Sở hữu trí tuệ