Trang chủ Tags Luật sư soạn thảo hợp đồng

Tag: luật sư soạn thảo hợp đồng

Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Buộc thực hiện nghĩa vụ nói chung, buộc thực hiện đúng hợp đồng nói riêng là một trong các phương thức bảo vệ quyền,...

Thực hiện hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân...

Theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc...

Chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Định nghĩa bồi thường thiệt hại: Bồi thường thiệt hại là một trong các phương thức để bảo vệ quyền dân sự khi có...

Điều kiện có hiệu lực của Hợp đồng theo quy định...

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Căn...

Luật sư tư vấn soạn thảo Hợp đồng tại Hải Phòng

Hợp đồng và ý nghĩa quan trọng của Hợp đồng: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay...
Contact Me on Zalo