Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

0
49

Biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) là một công cụ hữu hiệu, sử dụng có điều kiện trong hoạt động giải quyết vụ án dân sự mà Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) quy định cho phép các bên trong tranh chấp yêu tòa án giải quyết.

Bản chất trong khái niệm của từ đã thể hiện được tính chất của các biện pháp gồm:

i) Có tính khẩn cấp: Cần làm ngay, gấp rút;

ii) Có tính tạm thời: Đây không phải là phán quyết của tòa án để giải quyết vụ án, mà chỉ là một biện pháp tạm thời có thời hạn tùy theo tính chất, biện pháp cần áp dụng.

  1. Người có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Căn cứ quy định tại điều 111 Bộ luật Tố tụng dân sự thì những người sau đây có thẩm quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gồm:

  • Người khởi kiện;
  • Nguyên đơn, bị đơn và các đương sự khác trong quá trình giải quyết vụ án (Sau khi thụ lý);
  • Tòa án chủ động ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi đương sự không có yêu cầu, với các biện pháp sau:

“1. Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

2. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng.

3. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.

4. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí cứu chữa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

5. Tạm đình chỉ thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động.

3. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.

4. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí cứu chữa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

5. Tạm đình chỉ thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động.”

(trích khoản 1 – 5 điều 114 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

2. Mục đích áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:

Biện pháp khẩn cấp tạm thời chỉ được xem xét áp dụng để bảo đảm một trong các mục đích sau đây:

i) Giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự (gồm người yêu cầu hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới yêu cầu);

ii) Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản;

iii) Thu thập và bảo vệ chứng cứ;

iv) Bảo toàn tình trạng của chứng cứ, tài sản tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được;

v) Đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc thi hành án (sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

3. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời:

Căn cứ điều 114 Bộ luật dân sự thì có các biện pháp khẩn cấp tạm thời như sau:

1. Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

2. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng.

3. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.

4. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí cứu chữa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

5. Tạm đình chỉ thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động.

6. Kê biên tài sản đang tranh chấp.

7. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

8. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp.

9. Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác.

10. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ.

11. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ.

12. Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định.

13. Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ.

14. Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình.

15. Tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên quan đến việc đấu thầu.

16. Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.

17. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật có quy định.”

(trích điều 114 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

_______________________

Tổng hợp!

Công ty luật CMA

Địa chỉ: 135 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline: 0986.057.998

Email: CongtyluatCMA@gmail.com